Obec Halámky
oficiální stránky obce
mapa

Koronavir

Důležité - Rady a doporučení !!!!

Manuál pro občany COVID !!!!

Mimořádné opatření platné od 10.9.2020 - nošení ochranných prostředků.pdf

Jaká opatření platí k 24. dubnu 2020

Usnesení vlády 185 až 192 z 24. dubna 2020

Predpisy pro vjezd do Rakouska k 24.4

Predpisy pro vjezd do Nemecka k 24.4

Provoz mateřských škol

Provoz základních škol

Provoz středních škol

Provoz škol - Čestné prohlášení

Funfování Městského úřadu Třeboň od 20. 4. 2020

Pomoc seniorům - Webová aplikace SeniorE: www.mas-trebonsko.cz

Nařízení Hejtmanky JČK - Poskytování zdravotnických služeb !!!!! - Zrušeno 16. dubna 2020

Nařízení Hejtmanky JČK - Regulační opatření v dopravě !!!! - Zrušeno 16. dubna 2020

Zacházení s odpady - Hlavní zásady !!!!

Zacházení s odpady - Podrobné pokyny

Pokyny obecního úřadu Halámky ze dne 16. března 2020

Pokyny obecního úřadu Halámky ze dne 18. března 2020

Usnesení vlády 194 - Nouzový stav

Usnesení vlády 197 až 201 - Následná opatření

Usnesení vlády 211 - Krizová opatření

Usnesení vlády 214 až 220 - o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády 238 až 241 - o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády 247 až 249 - o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády 274 až 281 - o přijetí krizových opatření

Dočasné zavedení ochrany hranic

Informace Ministerstva školství

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.pdf

Nařízení vlády o povolání vojáků ...