Obec Halámky
oficiální stránky obce
mapa

Úvod

Obec Halámky patří do oblasti zvané Vitorazsko. Katastrální výměra je 690 ha, z toho lesní půda 477 ha , zemědělská půda 158 ha a ostatní půda 55 ha. Obec je rozložena podél státní silnice Praha – Vídeň. Na jihozápadě sousedí s obcí Dvory nad Lužnicí, hranice tvoří řeka Lužnice. Na severo-západě sousedí s Tuští , na severovýchodě s obcí Rapšach a na jihovýchodě s Krabonoší.

Obec je dle místních občanů rozdělena na dvě části: Hořejšek a Dolejšek, dle toku řeky Lužnice. První osadníci obce, kteří byli patrně dřevaři a uhlíři, založili osadu asi o patnácti dřevěných domcích v roce 1730. Později byla půda získávána vykácením lesů a vznikaly názvy lesů a tůní: např. Kulovatá, Kašpárka, Koprštánka, Pajrynčoch atd. Obyvatelé si přivydělávali pletením košíků, opálek, výrobou šindele a pálením dřevěného uhlí.