Obec Halámky
oficiální stránky obce
mapa

SDH Halámky

I přesto, že sbor dobrovolných hasičů obce Halámky - malebné vísky na Třeboňsku vzdálené jen 5 kilometrů od hranice s Rakouskem - patří Hasiči v obci Halámkymezi jedny z nejmenších dobrovolných hasičských sborů v Čechách jedná se o velmi aktivní a oblíbený sbor přibližně deseti nadšenců, kteří neváhají obětovat svůj volný čas ve prospěch sboru a zejména pak obce samotné. Tito lidé jsou bezprostředními pokračovateli několika generací hasičů, kteří se podíleli na ochraně majetku vesnice a jejich obyvatel, výraznou měrou se podíleli na výchově mladé generace, na kulturním a společenském životě a v neposlední řadě i vlastním budování obce Halámky. Lze upřímně říci, že bez těchto nadšenců a bez jejich aktivity by společenský život obce Halámky byl chudý a smutný.

Sbor dobrovolných hasičů obce Halámky – malý, veselý a aktivní

Obec Halámky byla po celou dobu své existence charakterizována velmi dobrými mezilidskými vztahy, které se zachovaly až do dnešních dob. Obdobná situace je i ve sboru samém, který byl založen dne 29. července 1922. Tato skutečnost se odráží v pořádání různých společenských akcí a ochotě vždy pomoci jak obci, tak i jejím jednotlivým obyvatelům a to nejen v otázkách spojených s činností sboru.

Hasičský sbor Halámek se u obyvatel obce, ale i přilehlých obcí proslavil pořádáním celé řady společenských akcí, které přispívají ke společenskému vyžití, k utužení dobrých sousedských vztahů a k výchově mladé generace. Mezi tyto akce zejména patří taneční zábavy, stavění májky, pálení čarodějnic, oslavy dětského dne, dětské rybářské závody, velmi populární výlovy požární nádrže spojené se soutěží dračích lodí, soutěže v přetahování lanem, rozsvícení vánočního stromečku, pořádání vepřových hodů a další. Všechny tyto akce jsou protknuty charakteristickým humorem členů sboru, který se zejména projevuje při střídmé konzumaci nějakého toho litránku zlatavého moku.
Sbor hasičů Halámek se současně podílí i na přímé pomoci obci a jejím obyvatelům v případě vzniku požárů, přírodních katastrof, vylepšování občanské infrastruktury a zlepšování životního prostředí.

Jednou z hlavních aktivit sboru je účast na různých požárních soutěžích pořádaných v bližším i vzdálenějším okolí a v poslední době zejména pak aktivní účast v oblíbené Velké ceně Třeboňska v požárním útoku. I přes střídavé úspěchy družstva v těchto soutěžích, které navazují na největší úspěchy ze 70-tých let minulého století, je družstvo Halámek oblíbené a žádané pro svou vždy dobrou náladu, kterou dokáže úspěšně šířit i mezi ostatní účastníky těchto soutěží.

Velmi oblíbené jsou soutěže pořádané přímo v obci Halámky, jejichž tradice se obnovila v roce 2012. Tyto akce pořádané v pěkném a v poslední době zmodernizovaném sportovním areálu obce, který zahrnuje i speciální místo pro pořádání požárních soutěží se vyznačují velmi dobrým organizačním zajištěním, bohatým občerstvením, dobrou náladou a bohatým kulturním programem, což mimo jiné potvrdila i poslední soutěž pořádaná dne 23. května 2015.