Obec Halámky
oficiální stránky obce
mapa

Obec Baráčníků

Obec Baráčníků Halámky byla založena v roce 1936. V tomto roce začala její bohatá činnost v oblasti podpory chudším dětem ve škole, ošacením a malými dárky na vánoce.

V době druhé světové války byla Obec Baráčníků v klidu (neměla žádnou činnost) a to až do roku 1954.

V roce 1955 byla obnovena činnost Obce Baráčníků - bylo 26 členů. Prvním rychtářem byl zvolen Haumer František. Pořádaly se různé akce, např. promítání kina v sále u Plöchlů, setkání s občany a pomoc při budování obce.

V roce 1959 se konal I. sjezd Baráčníků. V červenci roku 1966 oslavila Obec Baráčníků 30 let trvání. V červnu 1970 se konal výlet Obce Baráčníků - průvod, kulturní odpoledne při dechovce. V roce 1974 se k nám připojili členové ze Dvorů nad Lužnicí.

Od roku 1974 jsme byla Obec Baráčníků členem "Národní fronty". Rozvíjela se spolupráce se všemi místními organizacemi v obci. V té době Obec Baráčníků měla 47 členů. V dubnu 1976 se konal II. sjezd a oslava 40ti let trvání Obce Baráčníků. V červnu 1978 se konalo odhalení praporu Obce Baráčníků.

V roce 1984 byl zvolen rychtářem Bednář Josef a od roku 1994 byl rychtářem Macho Karel. Obec Baráčníků pořádala taneční zábavy, zájezdy do Českého Krumlova a Českých Budějovic, poznávající zájezdy po naší vlasti a zajišťovala masopustní průvody. Obec Baráčníků uspořádala výlety na kolech - Nové Hrady, okolí Dračice.

Členové Obce Baráčníků se účastní akcí pořádaných v sousedních obcí VIII. Župy. Každý rok v srpnu se podílíme na pořádání akce "Věneček VIII. Župy".

V současné době Obec Baráčníků spolupracuje se všemi místními organizacemi v obci. Podílí se na organizaci oslav Dne matek, dne dětí, pálení čarodějnic a mikulášské nadílky. Členové Obce Baráčníků zajišťují úklid veřejného prostranství v okolí kulturního domu.

Naše Obec Baráčníků čítá dnes pouze 11 členů.

baráčníci Halámky 2.jpg